Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Miło i poinformować, że uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Mali artyści” organizowanym przez Centrum Handlowe Ferio Gaj. Zadaniem było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej hasło „Witaj Wiosno”. Z zebranych prac zostanie stworzona wystawa, którą będzie można zobaczyć od 18 marca w pasażu Centrum Handlowego Ferio Gaj we Wrocławiu. Natomiast 20.03.2023 ruszy głosowanie na Facebooku Ferio Gaj, trzy prace, które uzyskają najwięcej polubień przejdą do etapu finałowego, którym jest głosowanie klientów Ferio Gaj. Przy użyciu specjalnego żetonu, każdy klient odwiedzający centrum handlowe będzie mógł oddać swój głos na jego zdaniem najładniejszy obraz. Finałowa część konkursu odbędzie się 25.03.2023 r. Zachęcam do odwiedzenia wystawy i oczywiście wsparcia naszych małych artystów przez oddanie głosu na ich pracę.

Napisany 17 Mar 2023 przez b.bogusz

Napisany 11 Mar 2023 przez adm


II etap konkursu „GPS po zawodach” dobiegł końca. Spośród 40 prac konkursowych Komisja Konkursowa wybrała 10, które przechodzą do etapu finałowego. Uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością i profesjonalizmem. Z naszej szkoły do etapu finałowego przeszła uczennica klasy 8a Milena Biegluk. W etapie finałowym uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować swoją wideowizytówkę, wcielając się we wskazanego przez organizatorów konkursu przedstawiciela zawodu. Milena przygotowuje do finału wideowizytówkę w zawodzie: technik automatyk. Dziękuję Natalii i Oliwii za udział i zaangażowanie, a Milenie serdecznie gratuluję i trzymam kciuki za finał.

Napisany 10 Mar 2023 przez z.hauza


W dniu 6 marca 2023 roku w Auli Urzędu Wojewódzkiego im. Jerzego Woźniaka odbyła się Dolnośląska Wystawa Historyczna Rodziny Szkół im. AK i Bohaterów AK. Udział w wystawie zdeklarowało większość szkół należących do Dolnośląskiej Rodziny AK. W tym roku realizowaliśmy projekt: "Przejawy pamięci o dowódcach AK w naszym regionie". Uczniowie wcielili się w detektywów - poznawali historię ulic, tablic pamiątkowych, wydarzeń związanych z Patronem lub wybranym dowódcą AK. Wyniki projektu przedstawiły w formie graficznej uczennice klasy 7b: B.Lachowska, A.Tomaszewska, M.Żukowska, H.Zając, I.Franas. Pracę zreferowała O.Gembarzewska. Projekt koordynował nauczyciel historii A.Zając.


Napisany 09 Mar 2023 przez adm


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 ... 177 ... 179 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem